Testeando

Si estás testeando, estás aprendiendo
Testeando usa cookies propias y de terceros para ofrecerle un mejor servicio, para análisis estadísticos y para gestionar la publicidad. Aquí tiene más información sobre su uso y, si lo desea, de cómo puede bloquearlas. Entendemos que al acceder a la página y jugar en los test, acepta la inclusión de esta cookies en su navegador. Cerrar
Asignatura
Electromecánica de Vehículos Mecanització Bàsica
Este módulo también está disponible en castellano

Test Mostrar todo

Els tipus de tallers i les àrees de treball i les eines de què disposa. (38 preguntas)
Els aparells de mesura més importants. (37 preguntas)
Les normes bàsiques per realitzar dibuixos tècnics amb representació dièdrica, isomètrica i cavallera. (37 preguntas)
Característiques dels diferents tipus de materials metàl·lics i les operacions bàsiques que s'hi apliquen. (39 preguntas)
Les propietats dels metalls i els seus comportaments davant dels esforços i la corrosió. (39 preguntas)
Les tècniques de traçat i les eines utilitzades. (38 preguntas)
Els principals procediments de tall en els vehicles. (37 preguntas)
Les funcions de la llimada, els diferents tipus de llimes i les seves característiques. (40 preguntas)
Els diferents tipus de llimes i abrasius i els elements que les formen. (37 preguntas)
Els elements i les eines fonamentals que intervenen en l'operació de trepatge. (39 preguntas)
Els principals sistemes i tipus de rosques en l'automòbil. (27 preguntas)
Els equips i la maquinària necessaris per a la realització dels processos de tornejament, rectificació i fresatge. (29 preguntas)
Els tipus d'unions soldades més utilitzats: soldadures toves i fortes, soldadura plom estany, soldadura oxiacetilènica... (39 preguntas)
Els mètodes de soldadura elèctrica més utilitzats. (38 preguntas)
Els diferents tipus d'unions desmuntables que s'utilitzen en els vehicles. (36 preguntas)
Els tipus de plàstics més utilitzats en els vehicles. La seva producció i reciclatge. (38 preguntas)

Metatest

Característiques dels diferents tipus de materials metàl·lics. Les propietats dels metalls i els seus comportaments davant dels esforços i la corrosió. (78 preguntas)
Incluye las preguntas de "Materials metàl·lics de l'automòbil i el seu tractament" y "Propietats dels metalls i corrosió".

Les diverses tècniques de treball en el taller de reparació de vehicles. (247 preguntas)
Incluye las preguntas de "Tècniques de traçat", "Tècniques de tall", "Tècniques de llimada", "Tècniques d'escatadura", "Tècniques de trepatge", "Tècniques de roscatge" y "Tècniques de tornejament, rectificació i fresatge".

Els tipus d'unions soldades més utilitzats. Els mètodes de soldadura elèctrica més utilitzats. Els diferents tipus d'unions desmuntables que s'utilitzen en els vehicles. (113 preguntas)
Incluye las preguntas de "Soldadura de metalls", "Soldadures elèctriques" y "Unions i adhesius".

Asignatura completa

El taller de reparació de vehicles. Les diferents tècniques de treball, soldadura i unions. (588 preguntas)
Incluye las preguntas de todos los test.