Controlador - Acceso usuarios
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Tècniques Bàsiques d'Infermeria
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Salut i malaltia. L'auxiliar d'infermeria.

Descripció i identificació dels factors que influeixen en la salut i en la malaltia. (37 preguntas)

 

2 - Cèl·lules i teixits

Les funcions dels diferents tipus de cèl·lules i teixits presents en l'organisme. Diferències entre aparell, òrgan i sistema. (38 preguntas)

 

3 - Higiene i neteja del pacient

Les normes generals en la higiene i la neteja general o parcial dels pacients. Les bases anatòmiques i fisiològiques de la pell. (39 preguntas)

 

4 - Sistema osteomuscular

Principals estructures anatòmiques, funcions i patologies del sistema osteomuscular. (39 preguntas)

 

5 - Úlceres per pressió (UPP)

Mecanismes i mesures preventives sobre les úlceres per pressió. (35 preguntas)

 

6 - Aparell cardiorespiratori

Funcions, anatomia, fisiologia i patologies més rellevants de l'aparell cardiorespiratori. (38 preguntas)

 

7 - Les constants vitals

Les constants vitals i la identificació dels factors que poden alterar els seus valors normals. (40 preguntas)

 

8 - Fulls de registre. Gràfiques d'hospitalització.

Registre de les activitats i dades numèriques de les constants vitals i de l'equilibri hídric d'un pacient. (24 preguntas)

 

9 - Cures respiratòries

Tècniques bàsiques de la fisioteràpia respiratòria i d'administració d'oxigen. (38 preguntas)

 

10 - Aparell urinari

L'anatomia del sistema urinari i la funció que compleixen les seves diferents estructures. (39 preguntas)

 

11 - Aparell digestiu

Anatomia, fisiologia i patologies més rellevants de l'aparell digestiu. (39 preguntas)

 

12 - Alimentació i dietètica

Principis de la nutrició i l'alimentació saludable. Els diferents tipus de dietes i tècniques d'alimentació. (39 preguntas)

 

13 - Aparell genital masculí i femení

Anatomia, funció, fisiologia i patologies més freqüents de l'aparell reproductor femení i masculí. Les característiques de l'embaràs, el part i el puerperi. (40 preguntas)

 

14 - Cures del nounat

Les cures bàsiques del nounat. Tècniques de mesura, pes i alimentació infantil del nadó. (40 preguntas)

 

15 - L'ancià

Els canvis fisiològics, psicològics i socials de la vellesa. Recursos sociosanitaris i cures dels ancians. (40 preguntas)

 

16 - El pacient terminal

Protocols relacionats amb el pacient terminal i tècniques de cures post mortem. Donació d'òrgans. (39 preguntas)

 

17 - Procediments diagnòstics

Característiques i material necessari en les proves diagnòstiques. Recollida i conservació de les mostres biològiques. (40 preguntas)

 

18 - Cures al pacient quirúrgic

Cures perioperatòries, intraoperatòries i postoperatòries del pacient. (39 preguntas)

 

19 - Terapèutica farmacèutica

Administració de medicaments per diferents vies. (40 preguntas)

 

20 - Termoteràpia, crioteràpia i hidroteràpia

Els efectes terapèutics del fred, la calor i l'aigua. (39 preguntas)

 

21 - Primers auxilis

Actuació i valoració del pacient davant d'una emergència vital: hemorràgies, cremades i lesions traumatològiques. (40 preguntas)

 

22 - Anatomia

Els aparells locomotor, cardiorespiratori, urinari, digestiu i genital. (195 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Sistema osteomuscular
  • Aparell cardiorespiratori
  • Aparell urinari
  • Aparell digestiu
  • Aparell genital masculí i femení

 

23 - Tècniques Bàsiques d'Infermeria - Assignatura completa

Les tècniques bàsiques d'Infermeria. Anatomia del cos humà. Higiene i cures del pacient. (802 preguntas)