Controlador - Acceso usuarios
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Aproximació al rol de l'auxiliar d'infermeria

Les cures d'infermeria al llarg de la història. Els diferents models existents en l'actualitat. (37 preguntas)

 

2 - Unitat del pacient

Les condicions que requereix l'habitació i el llit hospitalari. (32 preguntas)

 

3 - L'instrumental i el carro de cures

L'instrumental sanitari bàsic, especialitzat i d'exploració. El carro de cures. (35 preguntas)

 

4 - Neteja i desinfecció de materials i instruments

La neteja i la desinfecció dels materials i instruments utilitzats en les cures d'infermeria. (37 preguntas)

 

5 - Esterilització de materials i instruments

Els sistemes i controls d'esterilització de l'instrumental i el material sanitari. (39 preguntas)

 

6 - Les malalties transmissibles

Les principals malalties transmissibles, els seus agents causals i la seva prevenció. (38 preguntas)

 

7 - Les malalties hospitalàries

El concepte i les conseqüències de les infeccions hospitalàries més freqüents i la seva prevenció. (36 preguntas)

 

8 - Tècniques d'aïllament

Les diferents tècniques d'aïllament per a pacients amb malalties contagioses. (37 preguntas)

 

9 - Les eliminacions del malalt. La presa de mostres biològiques.

Anàlisi i presa de mostres de les eliminacions biològiques del malalt: orina, esput, femta, vòmit... (39 preguntas)

 

10 - Residus sanitaris

Gestió dels residus sanitaris, amb especial atenció als riscos associats per la seva eliminació. (36 preguntas)

 

11 - L'instrumental sanitari i la seva neteja

L'instrumental sanitari bàsic, especialitzat i d'exploració. La neteja i la desinfecció dels materials i instruments utilitzats en les cures d'infermeria. Els sistemes i controls d'esterilització de l'instrumental i material sanitari. (111 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • L'instrumental i el carro de cures
  • Neteja i desinfecció de materials i instruments
  • Esterilització de materials i instruments

 

12 - Les malalties i el seu aïllament

Les principals malalties transmissibles i les infeccions hospitalàries. Les diferents tècniques d'aïllament per a pacients amb malalties contagioses. (111 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Les malalties transmissibles
  • Les malalties hospitalàries
  • Tècniques d'aïllament

 

13 - Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material - Assignatura completa

La unitat del pacient i el llit hospitalari. L'instrumental sanitari i la seva neteja. Les malalties i el seu aïllament. La recollida de mostres biològiques i el tractament dels residus sanitaris. (366 preguntas)