Controlador - Acceso usuarios
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Promoció de la Salut i Suport Psicològic al Pacient
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Rol professional: cures psíquiques, suport psicològic

La tasca del sanitari abraça la seva competència professional, el suport psicològic o el treball en equip. (30 preguntas)

 

2 - Psicologia de la salut i del desenvolupament

La psicologia és l'estudio objectiu del comportament humà i de les estructures i els processos que el fan possible. (30 preguntas)

 

3 - La persona i la seva personalitat

Conceptes i nocions fonamentals en Psicologia de la personalitat. Perspectives psicoanalítica, de les disposicions, ambiental i de les representacions. (26 preguntas)

 

4 - Habilitats comunicatives

La comunicació en l'àmbit sanitari. (27 preguntas)

 

5 - Estrès i ansietat

Trastorns relacionats amb l'estrès i l'ansietat: les causes i les mesures de control. (36 preguntas)

 

6 - Malalties i malalts

El malalt busca ajuda per sortir de la malaltia i col·laboració en la seva recuperació. La forma en què afronta la seva malaltia depèn de diversos factors. (36 preguntas)

 

7 - El nen: malaltia, discapacitat i mort

L'infant davant del seu benestar, malaltia, discapacitat o mort. (24 preguntas)

 

8 - Ancià: canvis, malaltia i atenció

El procés de l'envelliment en les persones. Les malalties més habituals i el suport geriàtric i psicològic que requereixen. (38 preguntas)

 

9 - El malalt crònic

Característiques del malalt crònic i la relació que hi ha de mantenir el sanitari. (35 preguntas)

 

10 - El malalt terminal

Característiques del malalt terminal i les cures pal·liatives i psicològiques que requereix. Dilemes ètics i drets del malalt terminal. (36 preguntas)

 

11 - La família davant de la malaltia

El paper de la família i de les cures davant de la malaltia. (36 preguntas)

 

12 - Promoció i Educació per a la salut

Implicacions i objectius de l'educació per a la salut, tant en persones sanes com malaltes. Models teòrics. (36 preguntas)

 

13 - Programació sanitària

Les etapes i el disseny de la planificació sanitària. Els programes de promoció i prevenció. (38 preguntas)

 

14 - Mètodes i mitjans en Educació per a la salut

Mètodes directes i indirectes en Educació per a la salut. (34 preguntas)

 

15 - Cures de l'infant i l'ancià

Les cures especials que han de rebre l'infant i l'ancià. (62 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • El nen: malaltia, discapacitat i mort
  • Ancià: canvis, malaltia i atenció

 

16 - El malalt crònic i el terminal

Característiques del malalt crònic i el terminal. La relació que hi ha de mantenir el sanitari. (71 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • El malalt crònic
  • El malalt terminal

 

17 - Educació per a la salut

Implicacions i objectius de l'educació per a la salut, tant en persones sanes com malaltes. Les etapes i el disseny de la planificació sanitària. Els programes de promoció i prevenció. Mètodes directes i indirectes en Educació per a la salut. (108 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Promoció i Educació per a la salut
  • Programació sanitària
  • Mètodes i mitjans en Educació per a la salut

 

18 - Promoció de la Salut i Suport Psicològic al Pacient - Assignatura completa

La tasca del sanitari abraça la seva competència professional, el suport psicològic o el treball en equip. La relació del sanitari amb els malalts, infants, ancians, família... L'educació per a la salut, tant en persones sanes com malaltes. (462 preguntas)