Controlador - Acceso usuarios
Cuidados Auxiliares de Enfermería
Operacions Administratives i Documentació Sanitària
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Salut i malaltia. Salut pública.

Anàlisi de diferents definicions de salut i malaltia. La importància dels factors determinants de la salut pública. (40 preguntas)

 

2 - Sistema sanitari espanyol I

El sistema sanitari espanyol: la Seguretat Social i la sanitat privada. (39 preguntas)

 

3 - Sistema sanitari espanyol II

El sistema sanitari espanyol: prestacions, atenció primària, atenció especialitzada... (38 preguntas)

 

4 - La professió d'infermeria

Evolució de la infermeria al llarg de la història. Les etapes del procés d'atenció d'infermeria. (38 preguntas)

 

5 - Documentació

La documentació no clínica en l'activitat de la infermeria. El tracte amb proveïdors i clients. (38 preguntas)

 

6 - Documentació clínica

Anàlisi de les funcions i les característiques de la història clínic, tant hospitalària com d'atenció primària. (39 preguntas)

 

7 - Magatzems sanitaris. Existències i inventaris.

Les funcions i el procediment de gestió dels magatzems sanitaris. (39 preguntas)

 

8 - Operacions comercials a les consultes sanitàries

Els principals documents comercials: pressupost, comanda, albarà i factura. (40 preguntas)

 

9 - El sistema sanitari espanyol

El sistema sanitari espanyol: Seguretat Social, sanitat privada, prestacions, atenció primària, atenció especialitzada... (77 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Sistema sanitari espanyol I
  • Sistema sanitari espanyol II

 

10 - La documentació clínica i no clínica

La documentació no clínica en l'activitat de la infermeria. Anàlisi de les funcions i característiques de la història clínica, tant hospitalària com d'atenció primària. (77 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Documentació
  • Documentació clínica

 

11 - Operacions Administratives i Documentació Sanitària - Assignatura completa

El sistema sanitari espanyol. La documentació clínica i no clínica. Les funcions i el procediment de gestió dels magatzems sanitaris. Els principals documents comercials. (311 preguntas)