Controlador - Acceso usuarios
Farmacia y Parafarmacia
Primers Auxilis
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Els primers auxilis

Els primers auxilis i els serveis d'emergència mèdica. (26 preguntas)

 

2 - Valoració de la situació d'emergència

Els tipus d'accidents i les seves principals causes i conseqüències. El triatge. (39 preguntas)

 

3 - Valoració inicial del pacient en una urgència

Els principals protocols d'exploració i les consideracions a tenir en compte en realitzar la valoració inicial d'un pacient en primers auxilis. (38 preguntas)

 

4 - Aplicació de tècniques de suport vital

Les situacions de risc vital i la importància de realitzar un suport vital adequat. (32 preguntas)

 

5 - Els primers auxilis en els traumatismes físics

Protocols d'actuació davant d'hemorràgies, lesions osteomusculars, amputació, traumatismes... (36 preguntas)

 

6 - Els primers auxilis en les lesions per agents químics i biològics

Actuació davant de les intoxicacions més freqüents (substàncies químiques, drogues, alcohol...) i lesions per agents químics o biològics. (39 preguntas)

 

7 - Patologies orgàniques d'urgència

Actuació davant de patologies orgàniques d'urgència: ennuegament, asma, MPOC, embarassos... (36 preguntas)

 

8 - Aplicació de procediments d'immobilització i mobilització

Aplicació de procediments d'immobilització, mobilització i trasllat de víctimes. (35 preguntas)

 

9 - Tècniques de suport psicològic

Tècniques de suport psicològic en situacions d'emergència. (40 preguntas)

 

10 - Primers Auxilis - Assignatura completa

Els primers auxilis i els serveis d'emergència mèdica. Les situacions de risc vital. Els protocols d'actuació en funció de la patologia. Immobilització, mobilització i trasllat de víctimes. (321 preguntas)