Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Motors
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Introducció als motors i la seva classificació

Els principals avantatges i inconvenients que aporten les tipologies de màquines motores que existeixen. (37 preguntas)

 

2 - Elements constructius del motor

Les diferents parts que constitueixen el motor i els diferents esforços a què estan sotmeses. (37 preguntas)

 

3 - Extracció del motor. Eines i mesures de seguretat.

Tècniques i eines utilitzades per a l'extracció del motor. (36 preguntas)

 

4 - Motor d'explosió otto de quatre temps

El comportament intern dels motors otto durant el seu cicle de treball. (37 preguntas)

 

5 - Motor alternatiu de combustió diesel

El funcionament del motor dièsel i els seus cicles de treball: avantatges i inconvenients respecte del motor otto. (33 preguntas)

 

6 - Característiques dels motors

Les característiques constructives dels diferents tipus de motors. (38 preguntas)

 

7 - La culata. Verificació i controls.

Les culates usades en l'automòbil: desmuntatge, verificació i reparació. (36 preguntas)

 

8 - El bloc motor

El treball del bloc, la seva constitució, la formació i els tipus de cilindres i la seva tipologia. (37 preguntas)

 

9 - El tren alternatiu. Verificació i controls.

Els diferents processos de control del tren alternatiu. (40 preguntas)

 

10 - Sistemes de distribució

Comportament intern de cada un dels elements que formen els diferents sistemes de distribució. (40 preguntas)

 

11 - Verificació i control en sistemes de distribució

Les avaries, verificacions i reparacions més habituals en el sistema de distribució. (36 preguntas)

 

12 - Millora del rendiment volumètric dels motors

Les diferents opcions que existeixen d'augmentar la potència en els motors mitjançant el rendiment volumètric. (36 preguntas)

 

13 - Motors ràpids de motocicletes. Motors de dos i quatre temps.

El funcionament dels motors de dos i quatre temps. (36 preguntas)

 

14 - Sistemes de lubricació i olis

Els diferents tipus d'olis, la viscositat i les qualitats. Els elements que formen els circuits de lubricació en els motors. (35 preguntas)

 

15 - Sistemes de refrigeració

Els sistemes de refrigeració usats en el motor i la importància que té per al seu bon funcionament. (38 preguntas)

 

16 - Motors rotatius

Evolució i funcionament dels motors rotatius. (33 preguntas)

 

17 - Motors dièsel en vehicles industrials i maquinària

Els diferents components del motor dièsel per a vehicles industrials i maquinària. (37 preguntas)

 

18 - Motors híbrids

El funcionament bàsic de la pila de combustible en els motors elèctrics. (36 preguntas)

 

19 - Motors - Assignatura completa

Les parts que constitueixen els diferents tipus de motors que existeixen i els esforços a què estan sotmeses. El comportament intern dels motors otto i dièsel durant el seu cicle de treball. (658 preguntas)