Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Sistemes de Transmissió i Frenada
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Principis bàsics dels sistemes de transmissió en vehicles

Les lleis físiques que influeixen en el moviment del vehicle. El sistema de transmissió de vehicles. (39 preguntas)

 

2 - L'embragatge de fricció

El funcionament i els elements que formen els diferents tipus d'embragatge de fricció. (40 preguntas)

 

3 - Embragatges automàtics

El funcionament de l'embragatge hidràulic, el convertidor de parell i l'embragatge electromagnètic. (40 preguntas)

 

4 - La caixa de canvis manual I

Els components i el funcionament de la caixa de canvis manual. (40 preguntas)

 

5 - La caixa de canvis manual II. Manteniment.

Els rodaments i els sensors que s'utilitzen en les caixes de canvis manuals. (40 preguntas)

 

6 - Caixes de canvis manuals automatitzades

Components de la caixa de canvis manual. (40 preguntas)

 

7 - Caixes de canvis automàtiques

Els diferents elements que formen els canvis automàtics epicicloïdals. (36 preguntas)

 

8 - El diferencial i els grups reductors

El diferencial i els grups reductors en els vehicles. (39 preguntas)

 

9 - Mecanismes de transmissió de moviment

El sistema de transmissió dels vehicles i els seus components principals. (40 preguntas)

 

10 - Sistemes de tracció 4x4

El funcionament i les necessitats dels diferents sistemes de tracció 4x4. (38 preguntas)

 

11 - El sistema de frens I

Els principis teòrics i els elements fonamentals del sistema de frens. (40 preguntas)

 

12 - El sistema de frens II. Manteniment.

Els amplificadors del comandament de fre més importants, els seus components i el seu funcionament. (40 preguntas)

 

13 - El sistema de frens en vehicles industrials

El sistema de frens i els tipus de desceleradors en els vehicles industrials. (40 preguntas)

 

14 - Sistema electrònic de frenada i estabilitat (ABS/ESP)

El sistema electrònic de frenada i estabilitat (ABS/ESP). (40 preguntas)

 

15 - Sistemes de transmissió

El sistema de transmissió dels vehicles i els seus components principals. (392 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Principis bàsics dels sistemes de transmissió en vehicles
 • L'embragatge de fricció
 • Embragatges automàtics
 • La caixa de canvis manual I
 • La caixa de canvis manual II. Manteniment.
 • Caixes de canvis manuals automatitzades
 • Caixes de canvis automàtiques
 • El diferencial i els grups reductors
 • Mecanismes de transmissió de moviment
 • Sistemes de tracció 4x4

 

16 - Sistemes de frenada

Els principis teòrics i els elements fonamentals del sistema de frens. Els amplificadors del comandament de fre. El sistema electrònic de frenada i estabilitat. (160 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • El sistema de frens I
 • El sistema de frens II. Manteniment.
 • El sistema de frens en vehicles industrials
 • Sistema electrònic de frenada i estabilitat (ABS/ESP)

 

17 - Sistemes de Transmissió i Frenada - Assignatura completa

Principis bàsics i components dels sistemes de transmissió i frenada en vehicles. (552 preguntas)