Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Principis d'instal·lacions elèctriques en vehicles

Els principis bàsics de comprovació i reparació d'instal·lacions elèctriques d'un vehicle. (38 preguntas)

 

2 - Components elèctrics i electrònics bàsics

Funcionament dels components elèctrics i electrònics bàsics que es troben en un automòbil. (38 preguntas)

 

3 - Principis bàsics de la il·luminació

Els diferents tipus i les característiques principals dels fars i les làmpades utilitzats en l'automòbil. (37 preguntas)

 

4 - Manteniment del circuit d'il·luminació davant del vehicle i a l'interior

Les característiques dels diferents tipus de fars i els seus sistemes de regulació i anivellació. (38 preguntas)

 

5 - Manteniment del circuit de llums de senyalització, maniobra i reglamentació

Els tipus de feixos lluminosos en els pilots i la seva constitució. Els diferents sistemes d'il·luminació de senyalització i maniobra. (38 preguntas)

 

6 - Manteniment del circuit acústic del vehicle

Els diferents tipus de botzines usades en vehicles. (37 preguntas)

 

7 - Els circuits del quadre d'instruments a bord

Els circuits principals d'un quadre d'instruments i les seves funcions. (37 preguntas)

 

8 - Manteniment d'altres circuits auxiliars

Els sistemes de neteja i els auxiliars d'última generació. (38 preguntas)

 

9 - Sistemes de comunicació de dades

Els principis d'electrònica analògica i digital. Els diferents sistemes de xarxes multiplexades. (40 preguntas)

 

10 - Autodiagnòstic d'equips elèctrics i electrònics

Els equips de comprovació i diagnòstic davant d'una reparació elèctrica o electrònica. (39 preguntas)

 

11 - La il·luminació en els vehicles

Els principis bàsics de comprovació i reparació dels components elèctrics i electrònics bàsics que es troben en un automòbil. (113 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Principis d'instal·lacions elèctriques en vehicles
  • Components elèctrics i electrònics bàsics
  • Principis bàsics de la il·luminació

 

12 - Manteniment de circuits

Manteniment dels circuits elèctrics i electrònics del vehicle. (151 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Manteniment del circuit d'il·luminació davant del vehicle i a l'interior
  • Manteniment del circuit de llums de senyalització, maniobra i reglamentació
  • Manteniment del circuit acústic del vehicle
  • Manteniment d'altres circuits auxiliars

 

13 - Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle - Assignatura completa

Els principis bàsics de comprovació, reparació i manteniment dels components elèctrics i electrònics bàsics que es troben en un automòbil. Els principis d'electrònica analògica i digital. Els diferents sistemes de xarxes multiplexades. (380 preguntas)