Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Sistemes Auxiliars del Motor
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Conceptes bàsics de l'encesa. Encesa convencional.

Els elements principals del sistema d'encesa convencional i les característiques de cada un. (40 preguntas)

 

2 - Enceses transistoritzades. Evolució de les enceses.

Estructura i components dels diferents sistemes d'encesa transistoritzada. Els diferents tipus d'encesa electrònica i el seu funcionament. (40 preguntas)

 

3 - Sistemes d'injecció de gasolina I: mecànica i electromecánica

Els sistemes d'injecció mecànics i electromecànics. (40 preguntas)

 

4 - Sistemes d'injecció de gasolina II: electrònics

Els sistemes d'injecció electrònics. (40 preguntas)

 

5 - Anticontaminació

Els tipus de gasos que es produeixen durant la combustió i els dispositius utilitzats en el motor per disminuir-ne l'emissió. (40 preguntas)

 

6 - Sistemes d'injecció dièsel I: bomba lineal

El funcionament dels components d'una bomba lineal en els sistemes d'injecció dièsel. (35 preguntas)

 

7 - Sistemes d'injecció dièsel II: bomba rotativa

Els components principals de les bombes rotatives i el seu funcionament. (40 preguntas)

 

8 - Sistema de regulació electrònica diesel

Els diferents sistemes d'injecció dièsel gestionats electrònicament i el seu funcionament. (40 preguntas)

 

9 - Sistemes de sobrealimentació

Els diferents tipus de sobrealimentació. Els turbocompressors de geometria fixa i variable. (39 preguntas)

 

10 - L'encesa

Els elements principals del sistema d'encesa convencional i transistoritzada i les característiques de cada un. (80 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Conceptes bàsics de l'encesa. Encesa convencional.
  • Enceses transistoritzades. Evolució de les enceses.

 

11 - Sistemes d'injecció de gasolina

Els sistemes d'injecció mecànics, electromecànics i electrònics. (80 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Sistemes d'injecció de gasolina I: mecànica i electromecánica
  • Sistemes d'injecció de gasolina II: electrònics

 

12 - Sistemes d'injecció dièsel

El funcionament dels components d'una bomba lineal i rotativa i el seu funcionament. Els sistemes d'injecció dièsel gestionats electrònicament i el seu funcionament. (115 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Sistemes d'injecció dièsel I: bomba lineal
  • Sistemes d'injecció dièsel II: bomba rotativa
  • Sistema de regulació electrònica diesel

 

13 - Sistemes Auxiliars del Motor - Assignatura completa

Els sistemes auxiliars del motor: l'encesa transistoritzada, els sistemes d'injecció de gasolina i dièsel, els sistemes de sobrealimentació. (354 preguntas)