Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Circuits de Fluids. Suspensió i Direcció
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Prevenció de riscos laborals i tractament de residus

Els riscos laborals en el taller i les mesures de prevenció. La gestió ambiental i l'emmagatzematge i la retirada de residus del taller. (34 preguntas)

 

2 - Sistemes d'unió i guiatge

Els diferents sistemes d'unió en els mecanismes dels vehicles. (37 preguntas)

 

3 - Transmissió de moviment i mecanismos

Estudi dels mecanismes i els seus moviments més importants utilitzats en els vehicles. (40 preguntas)

 

4 - Magnituds i lleis dels circuits de fluids

Les propietats, magnituds i lleis dels fluids que s'usen en els vehicles. Diferències dels circuits hidràulics i pneumàtics. (39 preguntas)

 

5 - Components i circuits pneumàtics

Els components i circuits pneumàtics: compressors, canalitzacions, cilindres i vàlvules. (39 preguntas)

 

6 - Hidràulica

Els principis del funcionament dels circuits hidràulics amb centre obert i tancat. (38 preguntas)

 

7 - Circuits pneumàtics i hidràulics

Els diferents tipus de circuits pneumàtics i hidràulics en els vehicles i la seva representació gràfica. (37 preguntas)

 

8 - Sistemes de suspensió de vehicles

Funcionament dels tipus de suspensió mecàniques més utilitzats en vehicles, motocicletes i vehicles industrials. (37 preguntas)

 

9 - Suspensió hidropneumàtica, regulació d'altura i control de balanceig

Els sistemes hidropneumàtics de regulació de nivell de l'eix del darrere i integral del vehicle. (36 preguntas)

 

10 - Suspensió pneumàtica i sistemes antibalanceig

Els sistemes de suspensió pneumàtica amb regulació de nivell per a l'eix del darrere, de suspensió pneumàtica integral i d'antibalanceig. (38 preguntas)

 

11 - Direcció mecànica i geometria dels eixos

Els mecanismes que formen les direccions mecàniques. Les mesures, cotes i angles de gir dels eixos. Els angles de les rodes del davant i del darrere. (40 preguntas)

 

12 - La direcció assistida

Els diferents tipus de servodireccions i el seu funcionament. (39 preguntas)

 

13 - Rodes

Elements de les rodes i el seu muntatge, equilibrament i reparació. (35 preguntas)

 

14 - Sistemes de suspensió

Funcionament dels tipus de suspensions mecàniques més utilitzats. Els sistemes de suspensió pneumàtica amb regulació de nivell per a l'eix del darrere, de suspensió pneumàtica integral i d'antibalanceig. (111 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Sistemes de suspensió de vehicles
  • Suspensió hidropneumàtica, regulació d'altura i control de balanceig
  • Suspensió pneumàtica i sistemes antibalanceig

 

15 - Sistemes de direcció

Els mecanismes que formen les direccions mecàniques. Els diferents tipus de servodireccions i el seu funcionament. Elements de les rodes i el seu muntatge, equilibrament i reparació. (114 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Direcció mecànica i geometria dels eixos
  • La direcció assistida
  • Rodes

 

16 - Circuits de Fluids. Suspensió i Direcció - Assignatura completa.

Els sistemes de suspensió i direcció més habituals en els vehicles i el seu funcionament. (489 preguntas)