Controlador - Acceso usuarios
Electromecánica de Vehículos
Sistemes de Càrrega i Arrencada
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Electricitat bàsica I

Conceptes bàsics sobre l'electricitat i els circuits elèctrics. (40 preguntas)

 

2 - Electricitat bàsica II

Conceptes bàsics sobre l'electricitat i els circuits elèctrics. (37 preguntas)

 

3 - Magnetisme

Les lleis fonamentals de l'electromagnetisme. La bobina i el relé electromagnètic. (34 preguntas)

 

4 - Generació d'electricitat

El procés d'obtenció de l'electricitat. (38 preguntas)

 

5 - Introducció a l'electrònica

Introducció a l'electrònica. Els materials semiconductors i els components electrònics bàsics. (38 preguntas)

 

6 - El motor d'arrencada

Les parts que formen el motor d'arrencada en l'automòbil i el seu funcionament. (35 preguntas)

 

7 - Comprovacions del motor d'arrencada

El desmuntatge i el muntatge del motor d'arrancada per detectar avaries i el tipus de reparació que cal realitzar per reparar-les. (39 preguntas)

 

8 - La dinamo

Funcionament i elements de la dinamo en els automòbils. (39 preguntas)

 

9 - L'alternador i el seu regulador

Funcionament de cada una de les parts que formen l'alternador i el seu regulador en els automòbils. (37 preguntas)

 

10 - Proves i comprovacions amb l'alternador

Desmuntatge, muntatge, funcionament, elements i avaries de l'alternador en l'automòbil. (37 preguntas)

 

11 - La bateria

Les reaccions químiques que tenen lloc a l'interior de la bateria en el procés de càrrega i descàrrega. (38 preguntas)

 

12 - La bateria. Manipulació i càrrega.

Identificació de l'estat de càrrega d'una bateria i els diferents mètodes per a la seva càrrega. (40 preguntas)

 

13 - Comunicació entre els components elèctrics i electrònics del vehicle

La comunicació entre els components elèctrics i electrònics del vehicle. (38 preguntas)

 

14 - Risc, prevenció, protecció i primers auxilis

Els riscos que comporta el treball en tallers de reparació de vehicles i en manipular el seu circuit de càrrega. (37 preguntas)

 

15 - Electricitat, magnetisme i electrònica

Conceptes bàsics sobre l'electricitat, l'electromagnetisme i l'electrònica. (187 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Electricitat bàsica I
 • Electricitat bàsica II
 • Magnetisme
 • Generació d'electricitat
 • Introducció a l'electrònica

 

16 - El motor d'arrancada i les seves comprovacions

Les parts que formen el motor d'arrencada en l'automòbil i el seu funcionament. El seu desmuntatge i muntatge per detectar avaries i el tipus de reparació que cal realitzar per reparar-les. (74 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • El motor d'arrencada
 • Comprovacions del motor d'arrencada

 

17 - La dinamo i l'alternador

Funcionament i elements de la dinamo i l'alternador en els automòbils. (76 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • La dinamo
 • L'alternador i el seu regulador

 

18 - La bateria i la seva manipulació

Les reaccions químiques que tenen lloc a l'interior de la bateria. Identificació del seu estat i els diferents mètodes per a la seva càrrega. (78 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • La bateria
 • La bateria. Manipulació i càrrega.

 

19 - Sistemes de Càrrega i Arrencada - Assignatura completa

L'electricitat, l'electromagnetisme i l'electrònica. Les parts del motor d'arrencada en l'automòbil. Funcionament i elements de la dinamo i l'alternador. Les reaccions químiques que tenen lloc a l'interior de la bateria. (527 preguntas)