Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Ofimàtica i Procés de la Informació
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Sistemes informàtics. Treball en xarxa.

Els elements de software i hardware més comuns per a Windows i Linux. Configuració d'un sistema en xarxa aplicant mesures de seguretat amb tallafocs i antivirus. (40 preguntas)

 

2 - Procés de textos alfanumèrics

Escriptura de textos amb un teclat de forma ràpida i sense errors. (34 preguntas)

 

3 - Gestió de fitxers i recerca d'informació

Recerca, localització i gestió d'informació i fitxers tant a Internet com al PC. (28 preguntas)

 

4 - Aplicacions informàtiques

Instal·lació i posada en marxa d'aplicacions informàtiques. (30 preguntas)

 

5 - Eines bàsiques del processador de text

Maneig del Word: entorn de treball, edició de text, format, disseny de documents, revisió... (38 preguntas)

 

6 - Inserció d'elements

Maneig del Word: taules, imatges, gràfics, capçaleres... (39 preguntas)

 

7 - Opcions avançades del Word 2007

Maneig del Word: notes, estils, índexs, correspondència, plantilles, formularis... (38 preguntas)

 

8 - Eines bàsiques dels fulls de càlcul

Maneig de l'Excel: entorn de treball, cel·les, formats, disseny... (33 preguntas)

 

9 - Operacions amb fórmules i funcions

Maneig de l'Excel: fórmules, referències, funcions, condicionals... (31 preguntas)

 

10 - Operacions avançades amb fulls de càlcul

Maneig de l'Excel: objectes, base de dades, taules dinàmiques, plantilles... (31 preguntas)

 

11 - Eines bàsiques de les bases de dades

Maneig de l'Access: entorn de treball, taules, consultes, eines... (38 preguntas)

 

12 - Anàlisi i disseny de bases de dades relacionals

Maneig de l'Access: registres, claus, integritat referencial, relacions... (36 preguntas)

 

13 - Disseny de consultes, formularis i informes

Maneig de l'Access: consultes, formularis, informes... (37 preguntas)

 

14 - Elaboració de presentacions

Maneig del PowerPoint: entorn de treball, diapositives, format, objectes... (39 preguntas)

 

15 - Presentacions dinàmiques

Maneig del PowerPoint: animacions, configuració... (40 preguntas)

 

16 - Tractament d'imatges

Els diferents tipus d'imatges i la seva elecció per a cada situació. Creació i retoc d'imatges. (26 preguntas)

 

17 - Muntatge de vídeos

Anàlisi de les particularitats del vídeo digital i l'operativa d'edició de vídeos. (30 preguntas)

 

18 - Gestió del correu i l'agenda electrònica

Maneig de l'Outlook: missatges, notes, calendari... (33 preguntas)

 

19 - Introducció a la informàtica

Els elements de software i hardware més comuns. Escriptura de textos amb un teclat. Recerca d'informació i arxius a Internet i al PC. Instal·lació i posada en marxa d'aplicacions informàtiques. (132 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Sistemes informàtics. Treball en xarxa.
 • Procés de textos alfanumèrics
 • Gestió de fitxers i recerca d'informació
 • Aplicacions informàtiques

 

20 - Word

Maneig del Word: entorn de treball, edició de text, format, disseny de documents, revisió, taules, imatges, gràfics, capçaleres, notes, estils, índexs, correspondència, plantilles, formularis... (115 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Eines bàsiques del processador de text
 • Inserció d'elements
 • Opcions avançades del Word 2007

 

21 - Excel

Maneig de l'Excel: entorn de treball, cel·les, formats, disseny, fórmula, referències, funcions, condicionals, objectes, base de dades, taules dinàmiques, plantilles... (95 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Eines bàsiques dels fulls de càlcul
 • Operacions amb fórmules i funcions
 • Operacions avançades amb fulls de càlcul

 

22 - Access

Maneig de l'Access: entorn de treball, taules, consultes, eines, registres, claus, integritat referencial, relacions, consultes, formularis, informes... (111 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Eines bàsiques de les bases de dades
 • Anàlisi i disseny de bases de dades relacionals
 • Disseny de consultes, formularis i informes

 

23 - PowerPoint

Maneig de PowerPoint: entorn de treball, diapositives, format, objectes, animacions, configuració... (79 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Elaboració de presentacions
 • Presentacions dinàmiques

 

24 - Imatge i vídeo

Els diferents tipus d'imatges i la seva elecció per a cada situació. Anàlisi de les particularitats del vídeo digital i l'operativa d'edició de vídeos. (56 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
 • Tractament d'imatges
 • Muntatge de vídeos

 

25 - Ofimàtica i Procés de la Informació - Assignatura completa

Introducció a la informàtica i a les principals eines ofimàtiques i de tractament d'imatge i so. (621 preguntas)