Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El Departament de Recursos Humans

Les empreses solen organitzar la seva activitat empresarial mitjançant departaments. El de Recursos Humans té com a funció gestionar tot el referent el personal de l'empresa. (34 preguntas)

 

2 - La funció administrativa en Recursos Humans

El departament de Recursos Humans gestiona la comunicació amb els treballadors i estableix controls per evitar l'absentisme, complint la normativa de protecció de dades. (30 preguntas)

 

3 - Selecció de personal

A través de la selecció de personal, el departament de Recursos Humans cobreix les necessitats laborals que necessita l'organització. (18 preguntas)

 

4 - Formació dels Recursos Humans

El departament de Recursos Humans estableix el pla de formació d'una empresa que permet als seus treballadors millorar les seves capacitats professionals. (19 preguntas)

 

5 - Política retributiva

Una bona política retributiva és aquella en què els treballadors perceben com a justa la seva retribució comparada amb els companys o amb treballadors d'altres empreses. (25 preguntas)

 

6 - Avaluació de l'acompliment i planificació de carreres

Amb els sistemes de desenvolupament s'involucra els treballadors amb els seus objectius, alineant-los amb els de la companyia. (19 preguntas)

 

7 - Ètica i empresa

Juntament amb la seva activitat productiva habitual, les organitzacions tenen unes obligacions ètiques i culturals amb la societat que queden reflectides en la seva imatge corporativa. (38 preguntas)

 

8 - Responsabilitat social corporativa (RSC)

Amb la responsabilitat social corporativa, regulada legalment, les empreses tracten de millorar la societat des d'un punt de vista ambiental, social i econòmic. (39 preguntas)

 

9 - Pla estratègic de Recursos Humans

El Pla estratègic de Recursos Humans dins de les organitzacions. (38 preguntas)

 

10 - Recursos humans

El departament de Recursos Humans gestiona tot el referent al personal de l'empresa: comunicació, selecció de nous treballadors, formació, política retributiva... (183 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • El Departament de Recursos Humans
  • La funció administrativa en Recursos Humans
  • Selecció de personal
  • Formació dels Recursos Humans
  • Política retributiva
  • Avaluació de l'acompliment i planificació de carreres
  • Pla estratègic de Recursos Humans

 

11 - Responsabilitat social

Juntament amb la seva activitat productiva habitual, les organitzacions reflecteixen en la seva responsabilitat social corporativa les seves obligacions ètiques i culturals amb la societat. (77 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Ètica i empresa
  • Responsabilitat social corporativa (RSC)

 

12 - Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa - Assignatura completa

Juntament amb la seva activitat productiva habitual, les organitzacions reflecteixen en la seva responsabilitat social les seves obligacions ètiques amb la societat, mentre que el departament de Recursos Humans gestiona tot el referent al personal. (260 preguntas)