Controlador - Acceso usuarios
Administración y Finanzas
Gestió Logística i Comercial
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - La funció d'aprovisionament

La funció d'aprovisionament i com afecta els diferents departaments de l'empresa. (39 preguntas)

 

2 - Gestió de compres

Anàlisi del procés de compra des de l'aprovisionament fins al seu seguiment i control. (39 preguntas)

 

3 - Gestió d'estocs

Anàlisi de les necessitats d'estoc d'una empresa en funció de l'aprovisionament i de la demanda de comandes. (39 preguntas)

 

4 - Emmagatzematge d'estoc

El procés de gestió òptima de l'emmagatzematge d'estocs, detectant-ne els punts crítics. La documentació dels moviments de mercaderia i la identificació d'envasos i embalatges. (38 preguntas)

 

5 - Els proveïdors

Els tipus de proveïdors d'una empresa i els criteris de selecció per elegir el més adequat. (40 preguntas)

 

6 - Gestió de proveïdors

El procés de negociació amb els proveïdors per a una gestió eficient de l'aprovisionament. (39 preguntas)

 

7 - La funció logística

Les característiques bàsiques i les estratègies de la cadena logística per garantir la satisfacció del client. (38 preguntas)

 

8 - Els costos logístics

Detecció i anàlisi dels costos directes, indirectes, fixos i variables dins de la logística d'una empresa. (39 preguntas)

 

9 - La logística inversa

Concepte i operacions de logística inversa. (38 preguntas)

 

10 - Gestió Logística i Comercial - Assignatura completa

El procés de compra des de l'elecció de proveïdors i l'aprovisionament fins al seguiment i la gestió òptima de l'estoc. Les característiques bàsiques, les estratègies i els costos de la cadena logística. (349 preguntas)