Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
Autonomia Personal i Salut Infantil
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El desenvolupament físic dels nens de 0 a 6 anys

Les característiques de les fases del desenvolupament físic dels infants i els paràmetres que s'utilitzen per valorar-ne el creixement. (38 preguntas)

 

2 - Nutrició

La importància de l'alimentació i la nutrició en el desenvolupament infantil. Característiques i funcions de cada un dels nutrients. (39 preguntas)

 

3 - Alimentació

Principals característiques de l'alimentació i els menús en les diferents etapes del creixement. (34 preguntas)

 

4 - El son infantil

Les condicions i les instal·lacions adequades per al descans infantil. Característiques fisiològiques i possibles alteracions en el son infantil. (39 preguntas)

 

5 - Higiene i salut

La importància de la higiene per a la salut infantil, tant des del punt de vista corporal, com alimentari o de vestuari. (36 preguntas)

 

6 - Adquisició d'hàbits d'autonomia personal

Les característiques dels hàbits relacionats amb l'alimentació, el control d'esfínters, la higiene, la salut dental, el descans i la vida quotidiana. (38 preguntas)

 

7 - Situacions especials de salut

Salut i malaltia en l'àmbit infantil. (38 preguntas)

 

8 - Accidents infantils

Els diferents tipus d'accidents i la seva prevenció. Identificació i protocol davant del maltractament infantil. (38 preguntas)

 

9 - Autonomia Personal i Salut Infantil - Assignatura completa

Desenvolupament físic, nutrició, son, higiene i salut en els infants de 0 a 6 anys. (300 preguntas)