Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
Desenvolupament Cognitiu i Motor
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Introducció al desenvolupament humà

Les teories i els autors més rellevants relacionats amb el desenvolupament humà. Les diferents estructures anatòmiques que formen el sistema nerviós. (39 preguntas)

 

2 - Desenvolupament sensorial

Les característiques de la percepció i la sensació. Anatomia dels òrgans dels sentits en les diferents etapes de la infància. (39 preguntas)

 

3 - Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit sensorial

L'educació sensorial i les alteracions sensorials més habituals en la infància. (39 preguntas)

 

4 - Desenvolupament motor

El procés neurofisiològic de la motricitat i les lleis de la maduració motora. (40 preguntas)

 

5 - Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit motor

Materials i activitats de la intervenció motora. Alteracions i intervencions educatives en alumnes amb dèficits motors. (39 preguntas)

 

6 - Desenvolupament cognitiu

Els diferents processos cognitius i les característiques que els defineixen. (36 preguntas)

 

7 - Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit cognitiu

Els objectius de l'educació cognitiva. Alteracions i intervencions educatives en alumnes amb dèficits cognitius. (40 preguntas)

 

8 - Psicomotricitat

Els objectius principals de la psicomotricitat en Educació Infantil. Els trastorns psicomotors més habituals. (39 preguntas)

 

9 - La pràctica psicomotora

Les diferents intervencions educatives en la psicomotricitat dirigida i vivenciada. (40 preguntas)

 

10 - El desenvolupament sensorial

Les característiques de la percepció i la sensació. Anatomia dels òrgans dels sentits. L'educació sensorial i les alteracions sensorials més habituals en la infància. (78 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Desenvolupament sensorial
  • Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit sensorial

 

11 - El desenvolupament motor

El procés neurofisiològic de la motricitat i les lleis de la maduració motora. Materials i activitats de la intervenció motora. Alteracions i intervencions educatives en alumnes amb dèficits motors. (79 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Desenvolupament motor
  • Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit motor

 

12 - El desenvolupament cognitiu

Els diferents processos cognitius i les característiques que els defineixen. Els objectius de l'educació cognitiva. Alteracions i intervencions educatives en alumnes amb dèficits cognitius. (76 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Desenvolupament cognitiu
  • Intervenció i avaluació educativa en l'àmbit cognitiu

 

13 - El desenvolupament psicomotriu

Els objectius principals de la psicomotricitat en Educació Infantil. Els trastorns psicomotors més habituals. Les diferents intervencions educatives en la psicomotricitat dirigida i vivenciada. (79 preguntas)

Incluye las preguntas de los test: (Ver)
  • Psicomotricitat
  • La pràctica psicomotora

 

14 - Desenvolupament Cognitiu i Motor - Assignatura completa

El desenvolupament sensorial, motor, cognitiu i psicomotor en la infància. (351 preguntas)