Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
Desenvolupament Socioafectiu
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Desenvolupament afectiu

Les fases evolutives i les característiques de l'afectivitat infantil. (39 preguntas)

 

2 - Desenvolupament social

Principals teories i estratègies sobre el desenvolupament social. El paper de l'escola i de la família en el procés de socialització. (34 preguntas)

 

3 - Desenvolupament moral

Conceptes generals sobre el desenvolupament moral: teories, etapes, avaluació... (30 preguntas)

 

4 - Desenvolupament sexual

Processos i característiques del desenvolupament sexual i la seva avaluació en educació infantil. (35 preguntas)

 

5 - Problemes i trastorns de conducta

Els tipus de problemes de conducta i els trastorns més freqüents. Les tècniques de modificació de conducta idònia. (29 preguntas)

 

6 - Atenció a la diversitat

Els factors de diversitat i les necessitats educatives especials. (32 preguntas)

 

7 - Desenvolupament Socioafectiu - Assignatura completa

Les fases evolutives i les característiques del desenvolupament afectiu, social, moral i sexual en la infància. (199 preguntas)