Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
Didàctica de l'Educació Infantil
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - L'educador infantil

Competències i atribucions del Tècnic Superior en Educació Infantil. (30 preguntas)

 

2 - Intervenció en l'educació no formal

Els nivells i documents de planificació en l'àmbit no formal d'atenció a la infància. (29 preguntas)

 

3 - L'escola infantil

Característiques, marc legal i mesures de seguretat bàsiques en els centres d'Educació Infantil. (31 preguntas)

 

4 - Currículum d'Educació Infantil

El currículum del Tècnic Superior en Educació Infantil. (32 preguntas)

 

5 - Planificació educativa en l'àmbit formal

Els nivells de planificació en l'educació formal. (37 preguntas)

 

6 - Metodologia en Educació Infantil

Las estratègies metodològiques per al desenvolupament de la intervenció com a educador infantil. (36 preguntas)

 

7 - Programació

La programació com a instrument de planificació de la pràctica educativa. (36 preguntas)

 

8 - Recursos en l'Educació Infantil

L'organització dels espais d'intervenció, l'assignació de temps i els recursos materials en els centres d'Educació Infantil. (30 preguntas)

 

9 - Atenció a la diversitat

Els principis d'integració i atenció a la diversitat en Educació Infantil. (32 preguntas)

 

10 - Avaluació en el procés d'intervenció

L'avaluació durant l'etapa d'Educació Infantil com a millora de la pràctica educativa. (33 preguntas)

 

11 - Didàctica de l'Educació Infantil - Assignatura completa

L'educador infantil en l'educació formal i no formal. Programació, metodologia i recursos en l'Educació Infantil. (326 preguntas)