Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
El Joc Infantil i la seva Metodologia
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - El joc

El joc com a dret de la infància i model d'intervenció en Educació Infantil. (35 preguntas)

 

2 - El joc infantil i la seva importància en el desenvolupament

Les aportacions del joc durant el desenvolupament evolutiu de l'infant. (31 preguntas)

 

3 - La joguina com a recurs educatiu

Les característiques principals que defineixen la joguina. Els criteris bàsics per a la seva selecció i utilització com a recurs lúdic. (30 preguntas)

 

4 - Organització d'espais i activitats lúdiques

Els diferents espais lúdics a l'aula, el pati escolar i fora del centre escolar. (20 preguntas)

 

5 - Organització i planificació d'activitats lúdiques en l'àmbit no formal

Els projectes d'animació i lleure infantil en l'àmbit no formal. (27 preguntas)

 

6 - Classificació dels jocs

Les característiques dels diferents tipus de jocs i les condicions idònies per al seu desenvolupament. (26 preguntas)

 

7 - Avaluació de l'activitat lúdica

Avaluació i observació del joc infantil. (26 preguntas)

 

8 - El joc com a integrador social

La integració social del joc en infants amb conductes asocials o discapacitat. (35 preguntas)

 

9 - El Joc Infantil i la seva Metodologia - Assignatura completa

El joc i la joguina com a dret de la infància per les seves aportacions al seu desenvolupament evolutiu. Els diferents espais lúdics i projectes d'animació i lleure infantil. (230 preguntas)