Controlador - Acceso usuarios
Educación Infantil
Habilitats Socials
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - La comunicació en les relacions socials

La comunicació verbal i no verbal i els seus elements. La millora de les habilitats socials i de la comunicació. (40 preguntas)

 

2 - Habilitats de comunicació i gestió de conflictes en l'àmbit profesional

Les principals tècniques i estratègies per a l'adequada resolució de conflictes en l'àmbit professional. (35 preguntas)

 

3 - La resolució dels conflictes grupals

Els tipus de conflictes més habituals en els grups i les estratègies i tècniques per resoldre'ls. (34 preguntas)

 

4 - L'avaluació de la competència social

El procés d'avaluació de la competència social mitjançant instruments de mesura. (31 preguntas)

 

5 - Avaluació dels processos grupals

Les tècniques d'investigació social i recollida d'informació per a l'avaluació grupal. (36 preguntas)

 

6 - Dinamització i gestió de grups

Evolució, estructura i funcionament dels diferents tipus de grup. (39 preguntas)

 

7 - El treball en equip

El treball en equip: eines, reunions, tècniques de discussió... (37 preguntas)

 

8 - Habilitats Socials - Assignatura completa

La comunicació verbal i no verbal i els seus elements. Evolució, estructura, funcionament i conflictes més habituals dels diferents tipus de grup. (252 preguntas)