Controlador - Acceso usuarios
Módulos Transversales
Empresa i Iniciativa Emprenedora
Este módulo también está disponible en Castellano

1 - Emprenedoria i iniciativa emprenedora

El concepte de cultura emprenedora i la seva importància per a la creació d'ocupació i aconseguir el benestar social al segle XXI. (36 preguntas)

 

2 - Pla d'empresa

Les fases i l'estructura d'un pla d'empresa com a base inicial per elaborar un pla d'empresa del sector. (40 preguntas)

 

3 - L'empresa i el seu entorn

La relació entre l'activitat econòmica i l'empresa, per identificar el concepte d'empresa i les condicions mínimes que ha de complir. (36 preguntas)

 

4 - El mercat i el màrqueting

Els diferents tipus de mercat i la importància del seu estudi. (38 preguntas)

 

5 - Pla de producció i recursos humans

Les diferents funcions dels departaments de Producció i Recursos Humans. (40 preguntas)

 

6 - Comptabilitat. Anàlisi econòmica i financera.

Els objectius principals de la comptabilitat, els tipus de comptabilitat i la normativa comptable. (39 preguntas)

 

7 - Fonts de finançament

Les diferents fonts de finançament per dur a terme una idea de negoci i aconseguir plasmar-la en la realitat. (36 preguntas)

 

8 - Fiscalitat de les empreses

Comptabilització i liquidació dels principals impostos que afecten l'empresa. (38 preguntas)

 

9 - Documents de la gestió administrativa de l'empresa

Els principals documents de compravenda generats pel funcionament comercial d'una empresa. (39 preguntas)

 

10 - Formes jurídiques de l'empresa

Les diferents formes jurídiques que pot adoptar una empresa per dur a terme la viabilitat de la idea de negoci. (37 preguntas)

 

11 - Tràmits de constitució i posada en marxa

Tràmits de constitució jurídics i administratius d'una empresa, tant per a persona física com per a persona jurídica. (39 preguntas)

 

12 - Empresa i Iniciativa Emprenedora - Assignatura completa

Planificació, posada en marxa i gestió de l'activitat d'una empresa. (418 preguntas)